Het Landelijk Meetnet Dagvlinders zorgt ervoor dat we goed weten welke soorten het goed doen in ons land en welke soorten aandacht nodig hebben. In Vlinders van november 2000 heeft u kunnen lezen hoe deze informatie verzameld wordt. In augustus 2000 werd van alle dagvlinders de ontwikkeling in de jaren negentig gegeven. In dit artikel zoomen we in op één soort: het hooibeestje.