Natuurbeheerders hebben een lastige taak: het instandhouden van een groot deel van de Nederlandse natuurgebieden. En die natuurgebieden zijn voor de bedreigde dagvlinders in Nederland de laatste vluchtplaatsen waar ze nog kunnen overleven. Hierdoor rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de natuurbeheerders: het is immers aan hen om de overgebleven populaties zo goed mogelijk te beschermen. Om de bescherming van dagvlinders nog verder te kunnen verbeteren heeft Natuurmonumenten De Vlinderstichting uitgenodigd om in een aantal terreinen mee te denken over het beheer voor bedreigde dagvlinders.