Tuinieren met wilde planten? Dat is alternatief en aantrekkelijk voor vogels en vlinders. Maar... hoe kom je aan de benodigde zaden? De KNNV-afdeling Hoorn/West-Friesland brengt al weer voor de 11 e keer haar uitgebreide zadenlijst uit, waaruit u uw keuze kunt doen. De zadenlijst is te bestellen door ƒ 3,00 over te maken op giro 369 25 53 t.n.v. De Hoornbloem te Zwaag, o.v.v. uw adres en zadenlijst 2001. Ook is de lijst gratis te downloaden van het web via www.knnv.nl/hoorn Dit jaar bevat de lijst korte informatie over 234 soorten meest inheemse wilde planten, zoals welriekende agrimonie, bolderik, grote pimpernel of wolfskers. Naast deze aparte soorten zijn er ook acht speciale mengsels verkrijgbaar voor ca, 4 m2, bijv. 1-jarigenmengsel, hommelplanten- of vogeltuinmengsel. Van elke soort staat zowel op de lijst als op de verpakking aangegeven wat de bloeitijd, hoogte en meest gunstige standplaats is. Ook wordt in de lijst vermeld hoe men de zaden dient te behandelen. Van de soorten die een afwijkende