Wegwijzer voor natuurprojecten' staat als ondertitel op de voorkant van het boek te lezen. Op de achterzijde staan enkele tientallen trefwoorden onder elkaar. Begrippen als akkerrand, graft, dijkbeemd, houtwal en vlindernatuur staan hier genoemd en suggereren dat het boek hier ook over gaat. Gelijk maar even opzoeken wat een graft of een dijkbeemd is. Beide woorden (maar ook de meeste andere woorden die op de achterkant staan opgesomd) staan echter niet in de inhoud genoemd. En eigenlijk gaat het boek daar ook niet over. Kort samengevat gaat het boek vooral om de organisatie van een natuuridee. Het boek is opgebouwd uit vier delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de motieven om natuurprojecten te starten. Het tweede deel beschrijft manieren om een natuurproject aan te pakken. Deel drie beschrijft de organisatie van een project en deel vier geeft een gedetailleerd overzicht van zoekmogelijkheden, organisaties en subsidies. Een CD-rom met tientallen achtergrondartikelen en