In 2003 (of begin 2004) zal de nieuwe landelijke atlas dagvlinders verschijnen en kort daarna ook de atlas van de dagactieve nachtvlinders van Nederland. Voor het zover is, moet er echter nog heel wat gebeuren. Behalve dat beide atlassen samengesteld moeten worden, moeten daarvoor ook de databestanden zo goed mogelijk worden voorbereid. Meer dan tien jaar hebben honderden vrijwilligers zich ingezet om waarnemingen uit alle hoeken en gaten van Nederland te verzamelen. Inmiddels zitten er ruim een miljoen dagvlindergegevens en al bijna 500,000 nachtvlindergegevens in het vlinderbestand van De Vlinderstichting. Om een gedegen analyse mogelijk te maken, zal er het komend jaar veel tijd worden vrijgemaakt om de gegevens zoveel mogelijk te controleren en eventueel te corrigeren. Mogelijk dat u hier helemaal niets van merkt, maar het kan gebeuren dat één van ons aan de telefoon hangt om te vragen of bepaalde waarnemingen wel in orde zijn of dat er misschien een vergissing in het spel is. Verder zullen er ook schriftelijke controles plaatsvinden als de hoeveelheid waarnemingen groter wordt. Sommige waarnemers kunnen dan ook het komende jaar een uitdraai verwachten van hun gegevens met het verzoek om deze te controleren en eventueel te verbeteren. Alleen dan zal het mogelijk zijn om optimaal met de databestanden te kunnen werken en betrouwbare verspreidingskaartjes te presenteren en analyses te kunnen uitvoeren. We vertrouwen op jullie medewerking.