Het jaar 2000 was het elfde jaar van het Landelijk Meetnet Dagvlinders en het derde jaar van het Landelijk Meetnet Libellen. Ondanks het soms matige weer gingen honderden vrijwilligers weer het veld in om te tellen. Het aantal vlinderroutes is al jaren min of meer stabiel, terwijl het libellenmeetnet duidelijk nog in de groeifase zit