Er zijn sinds het begin van het jaar heel wat nieuwe medewerkers bij De Vlinderstichting gekomen. Vanaf halt februari is Isabel Sylva in dienst. Zij beheert voor de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) het mer(Milieu Effect Rapportagej-loket. Sinds februari is Kim van der Klis als derde medewerkster toegevoegd aan het team van Voorlichting & Educatie. Zij is een oude bekende, want zij liep vorig jaar stage bij deze afdeling.