Het gentiaanblauwtje (Maculinea alcon) is r een kritische dagvlinder van vochtige heide en blauwgraslanden. Bijzonder aan het gentiaanblauwtje is zijn relatie met knoopmieren; de rupsen leven ruim tien maanden in het nest van deze mieren. Als gevolg van verdroging en verzuring zijn de leefgebieden schaars geworden. In de nog bestaande leefgebieden is bovendien het beheer niet altijd afgestemd op de hoge eisen van het gentiaanblauwtje. Zo wordt het noodzakelijke kleinschalig plaggen steeds minder vaak toegepast. Dit type beheer kost veel geld en natuurbeheerders stellen hun prioriteiten vaak anders. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. In Overijssel is in augustus de Blauwe Brigade opgericht: een vrijwilligersgroep die kleinschalige beheerswerkzaamheden gaat uitvoeren in de leefgebieden van het gentiaanblauwtje.