Op 9 maart 2002 vindt de jaarlijkse Landelijke Vlinderdag plaats. Dé ontmoetingsdag voor donateurs en andere vlinderliefhebbers. Thema is deze keer: 'Bescherm vlinders en libellen. Maar hoe?' De natuurbescherming wordt ondersteund door een aantal wetten en richtlijnen, zowel op landelijk als op Europees niveau. De Europese habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern, de Flora- en Faunawet en de Rode Lijst zijn termen die u in dit verband kunt tegenkomen. Wat houden deze begrippen in en wat betekenen ze in concreto voor het vlinder- en libellenbeschermingswerk van De Vlindersfichting? Rond het thema worden presentaties gehouden over de pimpernelblauwtjes, grote vuurvlinder, speerwaterjuffer en groene glazenmaker. Uiteraard staan er zoals gebruikelijk nog wat lezingen op het programma die niet binnen het thema vallen. Tevens wordt traditiegetrouw weer de Gouden Vlinder uitgereikt.