Sinds 1993 is het gemeentelijk beleid in Gouda erop gericht om water en oevers natuurlijk te beheren. Nieuwe oevers worden zoveel mogelijk natuurvriendelijk ingericht. De gemeente Gouda reageerde daarom enthousiast op een verzoek van De Vlinderstichting om een stagiair in het voorjaar van 1998 onderzoek te laten verrichten naar oevers in Gouda. Zo'n 25 verschillende oevers zijn onderzocht op het voorkomen van libellen, dagvlinders, planten, amfibieën en vogels (Van Bekkum, 1998). In de zomer en het najaar van 1999 is aanvullend onderzoek naar libellen verricht (Mostert & Heikoop, 2000).