Het vlinderseizoen 2001 kende weer een aantal opvallende vlinderwaarnemingen. Op de fenologiepagina van de website van De Vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl/fenologie) heeft u wekelijks korte berichten kunnen lezen over opvallende vlinderwaarnemingen en eerste meldingen. Zo werden er bijvoorbeeld behoorlijk wat koninginnenpages gemeld, zowel tijdens de eerste generatie in mei als tijdens de zomer. Een resedawitje werd gezien op Rottumeroog op 13 augustus. En op sommige locaties werden eind mei hoge aantallen van de aardbeivlinder gezien. Er werden er bijvoorbeeld tientallen gemeld van Schiermonnikoog en uit het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Maar het meest in het oog springend waren toch wel de klaverblauwtjes op de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg.