In 2001 heeft u via het internet uw eerste vlinderwaarnemingen kunnen doorgeven. Deze fenologiewaarnemingen werden verzameld in het kader van de Natuurkalender, en deze heeft in 2001 volop gedraaid. Behalve vlinders konden ook eerste waarnemingen van planten en vogels voor de natuurkalender worden doorgegeven. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de vlinderwaarnemingen die via het internet binnenkwamen bij De Vlinderstichting. De overige waarnemingen (via formulier of elektronisch bestand) zijn nog niet verwerkt. Dat zal in de loop van het voorjaar van 2002 gebeuren.