Eind vorig jaar werd in Nature een artikel gepubliceerd van onze Britse zusterorganisatie 'Butterfly conservation' (Warren, 2001), waarin resultaten werden weergegeven van analyses van historische en huidige verspreiding van een groot aantal Britse vlindersoorten. Geconcludeerd werd dat de aantasting van natuurlijk leefgebied zo ernstig is, dat Britse vlindersoorten niet in staat zijn te profiteren van het warmere klimaat. Uit het artikel in Nature blijkt dat driekwart van de vlindersoorten waarvan verwacht kon worden dat ze zich inmiddels zouden hebben uitgebreid in noordelijke richting, in werkelijkheid een afname vertoonden in hun verspreiding. Omdat deze resultaten ook van belang zijn voor de Nederlandse situatie geven we hieronder een weergave van de inhoud van dit artikel.