Zowel in Nederland als in Vlaanderen gaat het zeer slecht met de veldparelmoervlinder. In Nederland zijn al enige tijd helemaal geen vaste populaties meer en in Vlaanderen gaat het maar om een handje vol. Voor herstel in Nederland richt de hoop zich vooral op België. Gelukkig wordt de bescherming daar nu ook in praktijk gebracht. Voor het gebied langs de Grote Nete heeft De Vlinderstichting voor de Vlaamse Landmaatschappij een beschermingsplan opgesteld.