De laatste jaren is er een groeiend aantal vlinder- en libellenwaarnemers actief in de provincie Zeeland. Vooral dankzij de activiteiten van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland en de insectenwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Afgelopen jaar zijn er meer dan 84.000 dagvlinders geteld in 685 kilometerhokken. Van de dagvlinders zijn inmiddels zoveel gegevens verzameld – 2002 wordt het laatste inventarisatiejaar – dat de voorbereidingen voor een Zeeuwse atlas voor dagvlinders aan de gang zijn. Verder werden in 2000 ruim 18.000 libellen geregistreerd en van de nachtvlinders 37.000 exemplaren terwijl dat er in 1999 nog maar 21.000 waren. In het bestand van 1999 is een waarneming aanwezig van 4000 exemplaren van de ringelrups (Malacosoma neustria) en in het bestand van 2000 zit een waarneming van 9000 exemplaren van de grote beer (Arctia caja). Beide blijken waarnemingen van rupsen. De genoemde aantallen waren voorzichtige ramingen. In werkelijkheid waren de aantallen waarschijnlijk vele malen hoger. De moeite waard om ter plekke eens een kijkje te nemen.