Van de zeer grote groep ‘kleine nachtvlinders’, de zogenaamde micro’s, behoren de stippelmotten tot de meest bekende. De reden daarvan is vooral dat de gestippelde rupsjes in enorme aantallen in opvallende spinsels op struiken of bomen in tuinen en openbaar groen kunnen voorkomen.