Zoals bekend vertrekt Jan van der Made per 1 september 2002 als directeur van De Vlinderstichting. Zijn opvolger heet Theo Verstael. Deze was tot voor kort werkzaam bij de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat als pre ductgroepleider Natuur & Landschep. Daarvóór was hij wetee schappelijk medewerker bij het CBS en de Rijksuniversiteit Leiden. Dankzij deze ervaring en de talrijke bestuurs- en vrijwilligersfuncties die Theo Verstrael daarnaast bij diverse groene organisaties heeft gehad, is hij goed ingevoerd in de natuurbeschermingswereld.