In de bebouwde kom van Katwijk aan de Rijn ligt een zes hectare groot restant van een vroegere buitenplaats: het Heerenschoolbos. Het park ligt direct aan de Oude Rijn en de bodem is hier hoofdzakelijk rivierklei. Het gebied bestaat uit een aantal bosopstanden, afgewisseld met een aantal graslandpercelen. Door het jarenlang achterwege blijven van onderhoud hebben de graslandpercelen zich weten te ontwikkelen tot bijzonder vlinderrijke terreintjes. Al vele jaren heb ik bijgehouden wat ik in het gebied aan vogels, vlinders en libellen aantrof. Het is verrassend hoeveel soorten je nog tegenkomt in een gebied van amper zes hectare gelegen in de bebouwde kom.