Op 30 november organiseert SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de NOU de jaarlijkse Landelijke Dag. Dit jaar is het feest: de nieuwe Atlas van de Nederlandse broedvogelsgepresenteerd. De atlas is het resultaat van een grootschalig project waar jarenlang door duizenden vrijwilligers enthousiast aan is meegewerkt. De dag is gratis te bezoeken voor iedereen met hart voor vogels. Naast de uitgebreide info- en boekenmarkt en kunstgalerij zijn er lezingen van gerenommeerde vogelonderzoekers en onze Vlinderstichtingmedewerker Robert Ketelaar. Voor de jeugd van 6 t/m 11 jaar is er de hele dag een speciaal jeugdprogramma (wel tevoren aanmelden). Het programma van de dag is te vinden op www.sovon.nl of aan te vragen via info@sovon.nl of tel. 024 6848111.