Tijdens een planteninventarisatie in Hierden voor de vereniging Natuurmonumenten, waarbij ook de aanwezige vlinders werden genoteerd, deden wij een leuke ontdekking. Zeventien rupsen van de sintjacobsvlinder smikkelden van jonge waterkruiskruid-bloemknoppen.