In de tweede helft van de vorige eeuw breidde het areaal van het landkaartje zich duidelijk naar het westen uit, waarbij in 1983 de kust werd bereikt (Tax, 1989). Sinds we in 1996 begonnen met het systematisch waarnemen van dagvlinders in Den Helder, werden ook jaarlijks een of twee exemplaren van het landkaartje gemeld. Het duurde echter tot 2001 voor grotere aantallen werden gezien, een ontwikkeling die zich in 2002 voortzette.