Spreken over Nederlandse dagvlinders doen we al snel in termen van somberheid: onze vlinderfauna bestaat uit een gezelschap van verdwenen, bedreigde, kwetsbare en gevoelige vlinders. De rode lijst telt 47 soorten. Het landelijk meetnet vermeldt bij 23 soorten sinds 1992 een afname als trend. Slechts acht soorten vertonen een toename en van hen spant het bont zandoogje verreweg de kroon: we zien de laatste vijfjaar een significante stijging van meer dan 75%. Temidden van alle sombere geluiden toch nog iets positiefs! Met enige moeite dringen 's zomers de zonnestralen, gefilterd en verstrooid door het bladerdak, door tot in de diepere lagen van het bos. Daar verschijnen dan op struiken en bosgrond van die warme 'zonnevlekken'. Deze verspreide plekjes zonlicht worden door de mannetjes van het bont zandoogje fel verdedigd met territoriaal gedrag. Langzaam, met de snelheid van de traagheid van de zon, verplaatst zo’n territorium zich door het bos. Is het toeval dat ook het vlekkenpatroon op de bovenzijde van de vleugels van het bont zandoogje – lichte vlekjes contrasterend tegen een bruine ondergrond – doet denken aan deze zonnevlekken in het bos?