Ook in 2002 zijn door honderden vrijwilligers in het land vlinders geteld voor het Landelijk Meetnet Dagvlinders. Van ruim 275 algemene en meer dan 100 soortgerichte routes kwamen telgegevens binnen. Hoe was het vlinderjaar 2002?