Uitgeverij Tirion heeft de ‘Dierenen plantengids voor onderweg’ in een nieuw jasje gestoken. Het is een kleurrijke jas geworden, wat vooral te danken is aan de vele (meestal nieuwe) foto’s en het handige zoeksysteem in het plantengedeelte. Op de foto's zijn de belangrijkste kenmerken steeds goed te zien. Vrijwel alle bekende groepen planten en dieren uit het westen en midden van Europa komen in de gids aan bod. Omdat er zoveel verschillende groepen zijn wordt aan een enkele groep noodgedwongen wat te weinig aandacht besteed. De zweefvliegen moeten het bijvoorbeeld doen met één pagina. Dat is overigens al een verbetering ten opzichte van de vorige editie, want daarin was alleen Syrphus ribesi opgenomen met de Nederlandse naam ‘een zweefvlieg’. Omdat in de gids ook soorten uit bijvoorbeeld de Alpen besproken worden is de soortkeuze op het eerste gezicht soms verrassend. Het aandeel van soorten die je in ons land vrijwel nooit ziet is behoorlijk groot. Om onduidelijkheden te voorkomen had iets meer informatie over de verspreiding binnen Europa mogen worden opgenomen. Voor het overige zijn de beschrijvingen erg duidelijk doordat gebruik gemaakt is van eenvoudige afkortingen voor bijvoorbeeld kenmerken (K), habitat (H) en levenswijze (L). Het zoeken tussen de verschillende soortgroepen wordt vergemakkelijkt door het gebruik van duidelijke pictogrammen op de hoeken van de bladzijden.