De Flevolandse bossen lenen zich goed voor het bestuderen van de kolonisatie door allerlei plant- en diergroepen. Dat geldt ook voor de dagvlinders waarvan de vestiging door allerlei soorten nog steeds gaande is. Eén van de interessante gebieden waar dit gebeurt is het Kuinderbos, gelegen aan de rand van de Noordoostpolder, waar de afgelopen jaren diverse soorten voor het eerst zijn waargenomen.