In bossen in Nederland kom je maar weinig dagvlinders tegen. Het is er vaak koel en donker en dagvlinders zijn juist warmteminnend. Het zijn vooral nachtvlinders, veel onopvallender maar wel veel groter in soortenaantal. Bomen spelen vooral een rol als waardplant, de voedselbron voor rupsen. We namen twee boomsoorten als voorbeeld en kwamen tot de conclusie dat bomen onmisbaar zijn voor vele tientallen soorten nachtvlinders.