De groene glazenmaker (Aeshna viridis) is een bijzondere libel. Niet alleen oogt hij fraai en heeft hij een mooie naam, hij heeft sinds vorig jaar een eigen landelijk beschermingsplan en sinds enkele maanden ook een eigen website! Ook op Europese schaal is deze verschijning in Nederland bijzonder en belangrijk: het is een habitatrichtlijnsoort. Dit betekent dat de Europese Unie wil dat Nederland zorg draagt voor een goede bescherming van deze libel.