Gelderland is een provincie met veel variatie. De droge Veluwe, de natte Betuwe en het plaatselijk kleinschalige landbouwgebied van de Achterhoek hebben allemaal hun eigen vlinderbevolking. Het Geldersch Landschap heeft veel terreinen in Gelderland in beheer.