In het vorige nummer is het bont dikkopje aan u voorgesteld (Van Oirschot-Beerens, 2003). De leefwijze en de eisen die de vlinder stelt aan zijn leefomgeving zijn hier uitgebreid besproken. In dit deel zal worden ingegaan op het monitoringonderzoek dat plaatsvindt op de Regte Heide.