Het op naam brengen van vlinders lijkt vaak makkelijker dan dat het is. In de boekjes zitten ze altijd mooi stil, maar in het veld vliegen ze snel rond en zijn vaak sneller uit beeld dan dat je zou willen. Bovendien kan binnen een soort de variatie zo groot zijn dat de vlinder niet altijd lijkt op de afbeelding in de veldgids.