Oase, stichting ter bevordering van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen, heeft een gids uitgebracht voor natuurrijke parken en tuinen in Nederland en Vlaanderen. Meer dan 160 openbaar toegankelijke heemen natuurtuinen, ecologische tuinen, wildplantentuinen en andere natuurrijke tuinen en parken in Nederland worden uitvoerig beschreven. Toegevoegd zijn ruim 40 particuliere natuurtuinportretten en een hoofdstuk over allerlei sociale vormen van natuurrijk tuinieren in buurten, milieuvriendelijke woonwijken, Centraal Wonen-projecten en dergelijke. De gids bevat tevens informatie over zaadtelers, wildeplantenkwekerijen (inclusief voorbeeldtuinen), ecologische boomkwekers en een uitgebreide literatuurlijst. De gids kan alleen worden besteld bij Oase. Bel voor meer informatie tel. 024 6771974 of kijk op www.stichtingoase.nl.