Je hoort bijna voortdurend hoe slecht het gaat met de dagvlinders in Nederland en Vlaanderen. Maar, dat het niet altijd slecht nieuws moet zijn, bewijzen enkele recente waarnemingen van zeldzame schraalgraslandvlinders in Vlaanderen. Deze soorten staan allemaal als sterk bedreigd of zelfs uitgestorven op de Vlaamse Rode Lijst, maar momenteel lijken ze hun verspreidingsgebied langzaam maar zeker uit te breiden. Zit de opwarming van het klimaat hier voor iets tussen of moeten we de verklaring van deze uitbreiding elders zoeken?

Vlinders

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

De Vlinderstichting

Tom Verschraegen, Wouter Vanreusel, Jorg Lambrechts, & Dirk Maes. (2003). Het bruin dikkopje, het boswitje, het dwergblauwtje en het klaverblauwtje in Vlaanderen Klavertje vier. Vlinders, 18(4), 4–6.