Onze kustduinen zijn niet alleen een prachtig landschap, ze zijn ook een langgerekt gebied waar de natuurwaarden nog ruim aanwezig lijken te zijn. Toch zijn ook de duinen al lang aan allerlei veranderingen onderhevig geweest. Zo wordt er al sinds de negentiende eeuw water gewonnen, wat tot verdroging van veel vochtige duinvalleien heeft geleid. Ook nu zijn de vlinders in de duinen allerminst veilig. Het Landelijk Meetnet Dagvlinders laat ons zien hoe het nu echt met de vlinders in de duinen gaat.