Op 28 augustus ondertekenden acht organisaties een convenant om bedreigde dagvlinders en libellen in het Zuidelijk Westerkwartier van de provincie Groningen nog beter te beschermen. In het convenant zijn tientallen maatregelen opgenomen die gericht zijn op het behoud van deze zeldzame insecten.