In de vorige aflevering van Opmerkelijk is een aantal bijzondere waarnemingen van dagvlinders de revue gepasseerd. In deze aflevering willen we terugblikken op de zomer van 2003 aan de hand van bijzondere meldingen van nachtvlinders. Een van de meest opmerkelijke verschijnselen van de afgelopen zomer was het grote aantal meldingen van zeldzame pijlstaarten. Vooral de kolibrievlinder was zeer talrijk.