Aan het gentiaanblauwtje is in dit tijdschrift geregeld aandacht besteed. En met reden, want deze bedreigde vlinder geldt als een vlaggenschip van goed ontwikkelde natte heide. Deze aandacht heeft de achteruitgang sinds de jaren '60 echter nog niet kunnen stoppen. Het in 2003 door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) uitgebrachte Beschermingsplan Gentiaanblauwtje (Wallis de Vries, 2003) moet deze trend in de komende jaren ombuigen tot een herstel. De Vlinderstichting verzorgt de landelijke coördinatie van het plan. Vrijwilligers spelen bij de uitvoering een belangrijke rol via monitoring en kleinschalige herstelmaatregelen.