Het voorjaar van 2003 heeft voor mij in het teken gestaan van een buitenlandse stage in Nature Park Kopacki rit in Kroatië. Naast het werken aan de hoofdopdracht, het opstellen van een begrazingsplan voor een gebiedsdeel, heb ik vele waarnemingen kunnen doen van de unieke flora en fauna. Het bleek dat er nog veel te ontdekken was. Ook dagvlinders fladderden grotendeels rond in een grijs gebied. Het bleek zeer vruchtbaar hun voorkomen eens nader te onderzoeken.