Vlinders en libellen beschermen, dat kun je niet alleen. De Vlinderstichting werkt dan ook al jaren samen met diverse organisaties. Een van die organisaties is de Natuurkalender. Tijd dus voor een interview met het brein achter en de projectleider van de Natuurkalender: Arnold van Vliet. Arnold is officieel onderzoeker bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit.