Het vliegend hert is zonder twijfel een van de meest spectaculaire insecten van Nederland. Het mannetje kan wel 9 centimeter groot worden, waarbij met name de gewei-vormige kaken zeer opvallen. Het vliegend hert is wettelijk beschermd middels de Habitatrichtlijn. Om deze bescherming op een nuttige manier uit te kunnen voeren en zo de soort ook daadwerkelijk te behouden voor Nederland is meer informatie over zijn verspreiding nodig. Omdat de soort vaak in lage aantallen voorkomt is het gericht zoeken zeer arbeidsintensief en levert relatief weinig op. Om toch informatie over de verspreiding in ons land te krijgen wordt iedereen verzocht waarnemingen door te geven. Een soortgelijk initiatief in Gelderland was vorig jaar zeer succesvol en heeft 170 waarnemingen opgeleverd, waaronder een aantal van de Posbank waarvan gedacht werd dat de soort er verdwenen was. De larven van het vliegend hert leven van dood (eiken)hout, daarom komt de soort alleen voor bij loofbossen en houtwallen. De beste trefkans is op plekken op boomstammen waar de boom bloedt, meestal op enkele meters hoogte. De plekken zijn vaak iets donkerder van kleur. Het wondvocht wordt door de dieren gedronken en zijn daarom vaak op deze plekken aan te treffen.