Het laatste tweekleurig hooibeestje is in 1987 gezien, de grote ijsvogelvlinder op Terschelling in 1995. Op de Rode Lijst Dagvlinders staan officieel 17 verdwenen vlindersoorten en bij libellen is het al niet veel beter. De oorzaken voor die verdwijning zijn divers, maar bijna altijd hebben ze te maken met het intensieve landgebruik in Nederland. Voor veel soorten die we nog wel hebben wordt heel hard gewerkt om het leefgebied te behouden en te herstellen. Hierdoor proberen we te voorkomen dat nog meer soorten uit Nederland verdwijnen. Toch houden we ons hart vast voor de kleine heivlinder, de veenbesparelmoervlinder en het veenbesblauwtje.