Meestal is de achteruitgang van het gentiaanblauwtje over een langere periode alleen globaal bekend. Dit artikel geeft een vrij gedetailleerd beeld van de veranderingen in de noordelijke Gelderse Vallei over een periode van dertig jaar. Naast achteruitgang is er recentelijk een herkolonisatie vastgesteld. Dat roept de vraag op hoe de vlinder op een andere geschikte plek met klokjesgentianen en waardmieren terechtkomt? En zijn er signalen waardoor de vlinder in zijn zoekgedrag wordt gestuurd?