Geconfronteerd met een vandalismegevoelige situering zocht ik een manier om school- en buurtkinderen een beschermende houding bij te brengen ten aanzien van de nieuwe schooltuin bij ’de Magneet’ in Amersfoort. Behalve nectarplanten voor dag- en nachtvlinders kwamen er diverse kleinfruitsoorten om rupsen- en kindermondjes te behagen.