In juli 2001 startte ik voor De Vlinderstichting het project ’Filmopnamen van de Nederlandse dagvlinders’. De Vlinderstichting wilde graag digitale filmbeelden hebben van goede (televisie)kwaliteit van alle Nederlandse dagvlindersoorten en hun leefgebieden. Deze kunnen onder andere gebruikt worden voor allerlei educatieve en voorlichtingsdoeleinden. Het project begon met de aanschaf van een geschikte camera en vervolgens startte het inwerken. In 2002 begon het serieuze werk van het filmen van alle dagvlindersoorten. Eind 2004 stonden alle soorten met een populatie in Nederland op de film.