Al eerder werd in dit blad bericht over de bescherming van de groene glazenmaker (Vlinders 2003 (3)). Sindsdien is er veel gebeurd. In 2003 lag het accent bij de werkzaamheden in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In 2004 zijn daar activiteiten bijgekomen in Friesland en Overijssel. Bij de projecten wordt per provincie een traject doorlopen van inventarisatie en analyse naar planvorming en uitvoering.