Het Nederlandse natuurbeleid kent twee pijlers: het gebiedenbeleid en het soortenbeleid. Het gebiedenbeleid richt zich op het aankopen, inrichten en beheren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In 2018 moet de EHS zijn afgerond en voor bedreigde flora en fauna een ‘duurzame’ toekomst garanderen. Zo’n 40% van alle bedreigde soorten komt echter buiten de EHS voor. Bovendien is 2018 nog een heel eind weg. Helaas betekent inrichting van nieuwe gebieden voor natuur niet dat soorten direct ook al nieuw leefgebied erbij krijgen. Het kan jaren, vaak zelfs tientallen jaren, duren voordat de gewenste toestand is ontstaan. En in de tussenliggende jaren kan de situatie voor soorten sterk verslechteren. Om in 2018 ook nog te kunnen genieten van nu bedreigde flora en fauna moeten snel maatregelen worden genomen.