In het vorige nummer van Vlinders hebben we een aantal soorten blauwtjes besproken met oranje vlekken op de onderzijde van de achtervleugels. In dit tweede deel worden de blauwtjes besproken waarbij dergelijke oranje vlekken ontbreken. We bespreken hier het boomblauwtje, gentiaanblauwtje, dwergblauwtje en klaverblauwtje, pimpernelblauwtje en donker pimpernelblauwtje. Een deel van deze soorten heeft een zeer beperkt verspreidingsgebied of komt uitsluitend voor in één type habitat, wat een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij de determinatie.