Zeven grote natuurorganisaties in Nederland hebben de krachten gebundeld en starten een nieuwe jeugdnatuurclub: Wildzoekers. Deze partijen zijn Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, SOVON Vogelonderzoek, de jeugdbonden voor Natuurstudie NJN en JNM, Zoogdiervereniging VZZ.