Het thema van de Landelijke Dag in 2005 is ‘Verschijnen en verdwijnen’. In diverse bijdragen zal worden ingegaan op bedreigde soorten en wat zij nodig hebben, maar ook zullen succesverhalen worden verteld over soorten die zich sinds kort hebben gevestigd en uitgebreid. Sprekers uit Groot-Brittannië en Vlaanderen zullen de situatie in hun land toelichten. Uiteraard ontbreken ook prachtige vlinder- en libellenfilms niet. Ook de uitreiking van de Gouden Vlinder(s) staat traditiegetrouw op het programma.