Nadat de KNNV dit voorjaar eerst het boekje ‘Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden’ van De Vlinderstichting en EIS-Nederland had uitgebracht, volgde in de zomer ‘Naar het bos van morgen’. Dit boek, met de ondertitel ‘beheer van multifunctioneel bos’ is uitgegeven samen met Staatsbosbeheer. Het is in eerste instantie ook bedoeld om de visie van SBB op het bos in Nederland voor de eigen medewerkers duidelijk te maken en om te laten zien op welke wijze SBB het bos graag beheerd ziet worden. Omdat dit ook voor veel anderen interessante materie is werd het door de KNNV opgepikt en komt het nu beschikbaar voor iedereen. Het is een praktisch gericht boekwerk, waarin onder andere wordt ingegaan op wat nu eigenlijk multifunctioneel bos is, maar vooral hoe dat bos er over tien jaar uit moet zien. Multifunctioneel wil zeggen dat de functie meer is dan alleen houtproductie, natuur of recreatie, maar juist een samenspel van die drie. Zo komen in de kenmerken van het bos van morgen alle drie aspecten aan de orde; diversiteit in boomsoorten, gevarieerde structuur en dood hout voor de natuur, maar ook kwaliteitshout voor de productie en markante punten en spannende plekken voor de recreatie.