In de loop van 2004 kwamen bij De Vlinderstichting stapels formulieren en elektronische bestanden met waarnemingen binnen. De verwerking daarvan kost altijd heel wat tijd. Dat komt ten dele doordat de vrijwillige waarnemers in Nederland steeds meer waarnemingen doen en insturen. In 2003 bijvoorbeeld, natuurlijk wel een handje geholpen door het mooie weer, hebben we tot nu toe meer dan 140.000 waarnemingen van vlinders binnen gekregen (een recordjaar!) en de verwachting is dat ook in 2004 de 100.000 waarnemingen ruim worden gepasseerd. Een greep uit een aantal opvallende meldingen.